Brave was one of my favourite films of the summer, so…

Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal) - Sung by me… Emma.

I hope you listen and let me know what you think!! :)

Lyrics:

A naoidhean bhig, cluinn mo ghuth
Mise ri d’ thaobh, O mhaighden bhan

Ar righinn oig, fas as faic
Do thir, dileas fhein

A ghrian a’s a ghealaich, stuir sinn
Gu uair ar cliu ‘s ar gloire

Naoidhean bhig, ar righinn og
Mhaighdean uashaill bhan 


Brave was one of my favourite films of the summer, so…

Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal) - Sung by me… Emma.

I hope you listen and let me know what you think!! :)

Lyrics:

A naoidhean bhig, cluinn mo ghuth
Mise ri d’ thaobh, O mhaighden bhan

Ar righinn oig, fas as faic
Do thir, dileas fhein

A ghrian a’s a ghealaich, stuir sinn
Gu uair ar cliu ‘s ar gloire

Naoidhean bhig, ar righinn og
Mhaighdean uashaill bhan 

Posted on August 27th at 12:23 AM
Has a total of: 7 Notes

  1. laughatlyfe reblogged this from emmawearsprada
  2. amasveritasspell reblogged this from emmawearsprada
  3. evilpuppyregina reblogged this from emmawearsprada
  4. emmawearsprada posted this
Theme